naa-muraad meaning in hindi

Meaning of ना-मुराद[] [ ना-मुरादी]१. जिसका मुराद अर्थात् कामना पूरी न हुई हो विफल मनोरथ अभागा बद-नसीब
loading...
What is naa-muraad meaning in hindi? Definiton, translation of naa-muraad? naa-muraad ka hindi me matlab? Definition of ना-मुराद in hindi
loading...